Borgs Ekonomi AB

0707-96 60 06 

FÖR DIG INOM BYGG/HANTVERKSBRANSCHEN

Drömmen om eget innehåller väl sällan inslag av att Du måste lägga värdefull tid på tråkigt pappersarbete? Vi avlastar Dig, oavsett om Du vill göra det mesta själv eller lämna över allt till oss. Vi kan dessutom bidra med mer än att sköta Din bokföring; vi kan även tex ge Dig råd och tips om affärsutveckling och effektiviseringar för Ditt företag. 
Inom bygg/hantverksbranschen finns en del att hålla koll på och lagar som är bra att vara uppdaterad kring. Vi har nedan skapat en checklista för överblick och diskussionsunderlag för vad Du kan tänkas önska avlastning med.
 • Ansöka om F-skatt/FA-skatt till Skatteverket
Grunden för att få driva verksamhet, vare sig Du har enskild verksamhet eller är anställd vid sidan om verksamheten.
 • Registrera moms
Görs oftast i samband med ansökan om F/FA-skatt.
 • Skydda företagsnamnet
Registrering hos Bolagsverket för namnskydd.
 • Registrera Dig som arbetsgivare
Du blir registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.
 • Bokföra alla ekonomiska transaktioner 
Med ekonomiska transaktioner menas allt som säljs, köps, lånas.
 • Upprätta årsbokslut 
En sammanställning och avslutning av den löpande bokföringen under ett år.
 • Inköp av varor inom EU
Tllstånd, redovisa moms, uppge VAT-nummer.
 • Inköp av varor utanför EU 
Varukod via Tullverket för rätt moms, ansöka om Eori-nummer.
 • Tillgänglig och uppdaterad personalliggare 
Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige; ID06-systemet uppfyller de krav som ställs i lagen.
 • Håll koll på rot- och rutavdrag
Avdrag för skatten för vissa arbetskostnader.
 • Övriga pappersarbeten mot myndigheter och företag
Vi underlättar pappersarbete som ska hanteras mot myndigheter, leverantörer och kunder.
 • + Övrigt som Du vill diskutera med oss
Vi är öppna för frågor och råd gällande allt kring Ditt företag! Välkommen att höra av Dig till oss.